Puchar Starosty Pilskiego

Kategoria
Zawody strzeleckie
Dates
2024-05-12 11:00 - 14:00
Miejsce
Strzelnica "HUBERTUS" - 28A, Studzieniec, gmina Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, 64-800
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zawody strzeleckie o "Puchar Starosty"

Regulamin otwartych zawodów strzeleckich w dyscyplinach: kulowych - pistolet i karabin oraz strzelba w Chodzieży, pistolet i karabin pneumatyczny w Pile.
Klub zabezpiecza broń w konkurencjach boczny zapłon i strzelba oraz w konkurencjach pneumatycznych, karabin i pistolet centralny zapłon - broń własna lub wcześniej pisemnie użyczona.(obowiązuje wpis do rejestru strzelnicy)

1. Cel zawodów

 • Popularyzacja pilskiego strzelectwa sportowego jako sportu olimpijskiego oraz proobronnego mimo „wykluczenia” przez Władze Miasta Piły które zamknęły i usiłują zlikwidować CSS „Tarcza” Piła bez alternatywy dla strzelców i strzelectwa.

 • Promocja Powiatu Pilskiego oraz Członków Honorowych Klubu wspierających Klub.

 • Umożliwienie realizacji „Regulaminu Licencyjnego PZSS” oraz Ustawy o Broni i Amunicji.

 • Kwalifikowane współzawodnictwo w strzelectwie sportowym do rocznego rankingu w klubie, pistolet, karabin, strzelba.

2. Organizator

 • Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” Piła.

3. Termin i miejsce zawodów

 • 12.05.2024 r. w godz. 11.00 -14.00 (niedziela). Strzelnica „HUBERTUS” Chodzież (obowiązuje regulamin strzelnicy „HUBERTUS” Chodzież).

4. Program zawodów

Rozpoczęcie konkurencji zgodnie z terminem określonym podczas zgłaszania się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bezpośrednio po rejestracji oraz opłatach startowego.

 • 10.40 -11:15 Sprawy organizacyjne - Wiata główna strzelnicy.
 • 11:20 Rozpoczęcie konkurencji na osiach:
  UWAGA: w konkurencjach kulowych 3 strz. pr.10 strz. ocena, tarcza wojskowa 23 p. CZ oraz 23p1/2 BZ.
 • Oś 25 m - 3 stanowiska pistolet/rewolwer boczny zapłon kal. 5,6 mm
  3 strz. próbne i 10 strz. ocenianych, (postawa stojąc - dozwolone oburącz) - luneta obserwacyjna na stanowisku.
 • Oś 50 m - 3 stanowiska, karabin boczny zapłon kal. 5,6 mm
  dwie tarcze, pierwsza 3 strz. próbne, druga 10 ocenianych (postawa leżąc) - luneta obserwacyjna na stanowisku.
 • Oś 100 m - 3 stanowiska, karabin centralny zapłon kal. do 8 mm, dowolne przyrządy celownicze - bez lunet
  10 strz. ocenianych, 3 strz. próbne, tarcza 23 p. (postawa stojąc przy słupku) - tarcze dojazd.
 • Oś 100 m - karabin „Snajper” centralny zapłon kal. do 8 mm, dowolne lunety celownicze
  10 strz. ocenianych, bez próbnych, tarcza wojskowa 23 p 1/2. (postawa siedząc z podparcia – wg Prowadzącego)
 • Oś „Trap” stanowisko nr. 3
  2 rzutki próbne i 10 rzutków ocenianych.
 • Oś „Dzik” - 3 stanowiska 25 m, tarcza 23p, pistolet/rewolwer centralny zapłon
  3 strzały próbne – podejście, tarcza klejona, 10 ocenianych (postawa stojąca dozwolone oburącz)
 • Konkurencja dodatkowa - oś „Zając” 5 strzałów ocenianych w czasie (Poppery na dystansach 10, 15, 20 m)
 • Oś 50 m - 1 stanowisko, karabin boczny zapłon kal. 5,6 mm. „Snajper”
  10 strz. ocena bez próbnych, postawa stojąc w oparciu o pulpit, 1 kbks klubowy.

Prosimy o pozostanie do ceremoniału wręczenia pucharów, dyplomów oraz upominków.

5. Uczestnictwo – prawo startu w zawodach oraz procedury

Członkowie Klubu oraz Inni Członkowie PZSS - Wszyscy posiadający licencję PZSS wcześniej zgłoszeni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgłoszenia startu prosimy przesyłać do godz. 20:00 do czwartku w tygodniu przed zawodami. W przypadku nieobecności należy powiadomić organizatorów sms – na nr telefonu 534 547 855.

 • Przybycie do biura zawodów, rejestracja w konkurencjach zgłoszonych wcześniej, do godz.11.00 w dniu zawodów można zgłosić udział startu w dodatkowych konkurencjach oraz Osoby które przybyły na zawody bez wstępnej rezerwacji.
 • Posiadający własną broń lub użyczoną, klub zabezpiecza karabin i pistolet kal.5,6 mm oraz strzelbę do popperów.
 • Brak stawienia w ustalonym czasie bez informacji, skutkuje brakiem możliwością startu i zwrotu startowego.
 • Zawodnicy ujęci w zmianach startujących wg zgłoszenia e-mail lub sms po osobistym potwierdzeniu danych na liście startujących oraz w metryczce startu w danej konkurencji, obowiązują metryczki wg PZSS.
 • Prosimy by Startujący w konkurencjach kulowych posiadali własne lunety obserwacyjne, by je zakupić nie potrzeba promesy, luneta jest indywidualnym wyposażeniem strzelca.
 • Kontrola broni i amunicji przed zawodami oraz wyrywkowo na stanowisku przez Kierownika zawodów.

6. Klasyfikacja

 • Indywidualna: Open.

7. Nagrody

 • Puchary za I miejsca w konkurencji, dyplomy do V miejsca w konkurencji lub certyfikat uczestnictwa w zawodach.

8. Zgłoszenia

Wcześniej zgłoszeni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgłoszenia startu prosimy przesyłać do godz.20:00 do czwartku w tygodniu przed zawodami, w przypadku nieobecności należy powiadomić Organizatorów zawodów sms – na nr telefonu 667 984 864 lub 534 547 855, istnieje możliwość startu w dodatkowych konkurencjach – poza wstępnie zgłoszoną konkurencją przy zgłoszeniu się w dniu zawodów do godz.12.00 w biurze zawodów.
ILOŚĆ STARTUJĄCYCH OGRANICZONA – DO 80 ZAWODNIKÓW

9. Inne procedury

 • Wjazd/wejście na strzelnicą za zgodą Kierownika Zawodów lub kontrolera obecności na podstawie rejestru – e-mail (sms) zgłoszenia startu, obowiązuje max uczestnictwo 80 osób.
 • Ustawianie samochodu w wyznaczonej strefie, przodem do drogi wyjazdowej.
 • Potwierdzenie przybycia w biurze zawodów - podchodzenie pojedynczo do funkcyjnych zawodów, podpisaniu listy startowej z wpisem: że stan zdrowia umożliwia start w zawodach, opłata startowego, pobranie metryczki zgłoszonej konkurencji ponadto wpisać numery wnoszonej broni z nr. książeczki posiadacza broni ( wymogi ustawy o broni i amunicji).
 • Przestrzegania zasad bezpiecznego przenoszenia broni, tylko w futerałach lub zasobnikach, obowiązują wskaźniki bezpieczeństwa podczas wyjmowania broni na stanowiskach.
 • Udanie się na wyznaczoną oś strzelecką, obowiązuje ubiór i osprzęt strzelecki oraz maseczka ochronna i rękawiczki.
 • Na wyznaczonej osi zgłaszają przybycie u sędziego/prowadzącego konkurencję, który określa kolejność strzelania oraz miejsce pobytu na osi strzeleckiej, na liście startowej odznacza obecność.
 • Po zakończeniu strzelania konkurencji sędzia podaje przestrzeliny, który wpisuje w metryczkę, wynik w biurze zawodów.
 • Dwa stanowisko strzeleckie w pistolecie i karabinie boczny zapłon wyposażone w lunety i okulary Organizatora.
 • Każdy startujący ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej konkurencji o ile nie czeka na oficjalne zakończenie może odebrać w biurze zawodów certyfikat startu.
 • Wjazd/wejście tylko za zgodą Organizatorów z racji na ograniczoną ilość miejsc – max 80 Uczestników.
 • Prosimy o przestrzeganie w/w regulaminu zawodów, określonych dodatkowych procedur i regulaminu na strzelnicy „Hubertus” i sali strzeleckiej klubu oraz wykonywanie poleceń Sędziego Prowadzącego Strzelanie.
 • Kwestie sporne, protesty oraz uwagi organizacyjne przyjmują i rozpatrują kierownik zawodów z kierownikiem biura obliczeń i przedstawia Sędziemu Głównym zawodów. Osoby nie respektujące w/w regulaminu i procedur, nie posiadające właściwego ubioru w tym okularów i słuchawek ochronnych lub stoperów nie zostaną dopuszczone do startu w konkurencji.

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

Oświadczenie startującego ujęte na liście startowej, za osobistym podpisem Startującego.

Startujący oświadcza przez złożenie podpisu na liście startowej oraz metryczce konkurencji , że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez biuro klubu SKS „ Inter-Continental” Piła zgodnie z zapisem w (Dz.U.2018 poz.1000 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. z późn. zmianami) w tym również nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku z danymi osobowymi jak na liście startowej lub metryczce.

 
 

Terminy

 • 2024-05-12 11:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda