Puchar Wiosny

Kategoria
Zawody strzeleckie
Dates
2024-03-23 11:00 - 14:00
Miejsce
Strzelnica "HUBERTUS" - 28A, Studzieniec, gmina Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, 64-800
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zawody strzeleckie "XX Pilski Puchar Wiosny"

Regulamin otwartych zawodów strzeleckich w dyscyplinach: kulowych - pistolet i karabin oraz strzelba w Chodzieży, pistolet i karabin pneumatyczny w Pile.
Klub zabezpiecza broń w konkurencjach boczny zapłon i strzelba oraz w konkurencjach pneumatycznych, karabin i pistolet centralny zapłon - broń własna lub wcześniej pisemnie użyczona.(obowiązuje wpis do rejestru strzelnicy)

1. Cel zawodów

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego: sportu olimpijskiego oraz proobronnego przeciw wykluczeniu strzelectwa w Pile. Umożliwienie realizacji „Regulaminu Licencyjnego PZSS” oraz Ustawy o Broni i Amunicji. Kwalifikowane współzawodnictwo w strzelectwie sportowym do rocznego rankingu w klubie, pistolet, karabin, strzelba. Zapewnienie Członkom Klubu Tym co nie mają prywatnie broni kulowej jako alternatywa start w pistolecie i karabinie w konkurencjach pneumatycznych a w przypadku posiadania własnej wiatrówki do startu z niej w zawodach.

2. Organizator

 • Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” Piła.

3. Termin i miejsce zawodów

 • 23.03.2024 r. w godz. 11.00 -14.00 (sobota). Strzelnica „HUBERTUS” Chodzież (obowiązuje regulamin strzelnicy „HUBERTUS” Chodzież).
 • 24.03.2024 r. w godz.11.00 – 13.00 (niedziela) Sala strzelecka przy I LO – klubowa w Pile (obowiązuje regulamin i procedury przebywania w sali).

4. Program zawodów – sobota 23.03.2024

Rozpoczęcie konkurencji zgodnie z terminem określonym podczas zgłaszania się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bezpośrednio po rejestracji oraz opłatach wg nowego regulaminu, prosimy o posiadanie własnej lub wcześniej użyczonej lunety obserwacyjnej.

 • 10.00 -10:30 Sprawy organizacyjne.
 • 11:00 Rozpoczęcie konkurencji na osiach:
 • Oś 25 m – tarcza papierowe wzór 23 p.: pistolet/rewolwer boczny zapłon kal. 5,6 mm - 10 strz. ocenianych, 5 strz. próbne.(postawa stojąc - dozwolone oburącz)
 • Oś 50 m – tarcze papierowe wzór 23 p. karabin boczny zapłon kal. 5,6 mm. –10 strz. ocenianych, 5 strz. próbnych (postawa stojąc z oparcia łokciowego o pulpit)
 • Oś 100 m – karabin centralny zapłon kal. do 8 mm, dowolne przyrządy celownicze, bez lunet 10 strz. ocenianych, 3 strz. próbne (tarcze kartonowe 23 p.) (postawa stojąc przy słupku)
 • Prowadzący strzelanie
  Oś „Trap” stanowisko 2 i 4. UWAGA: tylko przy zgłoszeniu sie do startu minimum 8 zawodników. (10 rzutków ocenianych, 0 rzutków próbnych).
 • Oś „Dzik” – 25 m. pistolet centralny zapłon - 10 strzałów ocenianych – 3 próbnych (tarcze kartonowe) ( postawa stojąca dozwolone oburącz)
 • Prowadzący strzelanie
  Oś „Zając” cele poperów na dystansach 10-15-20m. Pump Action x 5 strzałów ocenianych w czasie .
 • Oś 50 m – tarcze papierowe wzór 23 p. karabin boczny zapłon kal. 5,6 mm.”Snajper” –10 strz. ocenianych, ( postawa stojąc z oparcia łokciowego o pulpit )
 • Ok.godz.14:00 zakończenie zawodów (w zależności od ilości startujących)

5. Program zawodów – niedziela 24.03.2024

 • Rozpoczęcie konkurencji zgodnie z terminem określonym podczas zgłaszania się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bezpośrednio po rejestracji oraz opłatach wg nowego regulaminu, można posiadać własną wiatrówkę tj. karabinek i pistolet pneumatyczny do energii 9 Juli. lub prędkości śrutu do 200 m/sek.- tarcza Ts 3. 10.00 -10:30 Sprawy organizacyjne.
 • 11:00 Rozpoczęcie konkurencji pneumatycznych – karabin 4,5 mm, pistolet 4,5 mm: tarcza 1 próbna 10 strzałów oraz 20 strzałów ocenianych w ramach „dwuboju karabinek 10 + pistolet 10”, lub jako oddzielne konkurencje karabinek, pistolet po 20 strzałów ocenianych.
 • Ok.godz.13:00 zakończenie zawodów (w zależności od ilości startujących)

6. Uczestnictwo – prawo startu w zawodach oraz procedury

Członkowie Klubu oraz Inni Członkowie PZSS - Wszyscy posiadający licencję PZSS wcześniej zgłoszeni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgłoszenia startu prosimy przesyłać do godz.20.00 do środę w tygodniu przed zawodami. W przypadku nieobecności należy powiadomić organizatorów sms – na nr telefonu 667 984 864 lub 602 639 030, natomiast byli Członkowie Klubu wykluczeni uchwalą Zarządu „za działanie na szkodę Klubu” nie zostaną dopuszczeni do startu.

 • Przybycie do biura zawodów ,rejestracji w konkurencjach zgłoszonych wcześniej, do godz.12.00 w dniu zawodów można zgłosić udział startu w dodatkowych konkurencjach oraz Osoby które przybyły na zawody bez wstępnej rezerwacji.
 • Posiadający własną broń lub użyczoną, klub zabezpiecza karabin i pistolet kal.5,6 mm oraz strzelbę do poperów.
 • Brak stawienia w ustalonym czasie bez informacji, skutkuje brakiem możliwością startu i zwrotu startowego
 • Zawodnicy ujęci w zmianach startujących wg zgłoszenia e-mail lub sms po osobistym potwierdzeniu danych na liście startujących oraz w metryczce startu w danej konkurencji, obowiązują metryczki wg PZSS.

7. Klasyfikacja

 • Indywidualna: Open – Seniorzy oraz Juniorzy

8. Nagrody

 • Puchary za I miejsca w konkurencji, dyplomy do V miejsca w konkurencji lub certyfikat uczestnictwa w zawodach.

9. Zgłoszenia

Wcześniej zgłoszeni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgłoszenia startu prosimy przesyłać do godz.20.00 do środę w tygodniu przed zawodami, w przypadku nieobecności należy powiadomić Organizatorów zawodów sms – na nr telefonu 667 984 864 lub 602 639 030, istnieje możliwość startu w dodatkowych konkurencjach – poza wstępnie zgłoszoną konkurencją przy zgłoszeniu się w dniu zawodów do godz.12.00 w biurze zawodów.
ILOŚĆ STARTUJĄCYCH OGRANICZONA – DO 80 ZAWODNIKÓW

10. Koszty uczestnictwa

 • Konkurencje w Chodzieży:10 strzałów ocenianych oraz próbne 5 strzałów. Członkowie klubu startujący z własną broń i amunicję - strzelba = 50,00 zł w tym rzutki, kulowe - pistolet , karabin = 40,00 zł, Startujący z broni i amunicji „organizatora” ponoszą ponadto koszty zużytej amunicji wg kalkulacji po „kosztach”.
  Startujący z Innych Klubów z bronią i amunicją własną koszt startowego wyższy o 10 zł za konkurencję. Członkowie Honorowi Klubu opłata 50% kosztów startowego + koszty amunicji przy broni i amunicji organizatora.
 • Konkurencje w Pile; dwubój 20 strzałowy tj. pistolet 10 strz. + karabin 10 strz. = 30,00 zł w tym tarcze i śrut, próbne w każdym strzelaniu 10 strzałów/1 tarcza, w określonym czasie lub jako oddzielna 20 strzałowa konkurencja – karabin, pistolet.
  Prosimy by Startujący w konkurencjach kulowych posiadali własne lunety obserwacyjne, by je zakupić nie potrzeba promesy, luneta jest indywidualnym wyposażeniem strzelca – „dopasowana do oka”.
  Kontrola broni i amunicji przed zawodami oraz wyrywkowo na stanowisku przez Kierownika zawodów.

11. Inne procedury

 • Wjazd/wejście na strzelnicą za zgodą Kierownika Zawodów lub kontrolera obecności na podstawie rejestru – e-mail (sms) zgłoszenia startu, obowiązuje max uczestnictwo 80 osób.
 • Ustawianie samochodu w wyznaczonej strefie, przodem do drogi wyjazdowej.
 • Potwierdzenie przybycia w biurze zawodów - podchodzenie pojedynczo do funkcyjnych zawodów, podpisaniu listy startowej z wpisem: że stan zdrowia umożliwia start w zawodach, opłata startowego, pobranie metryczki zgłoszonej konkurencji ponadto wpisać numery wnoszonej broni z nr. książeczki posiadacza broni ( wymogi ustawy o broni i amunicji).
 • Przestrzegania zasad bezpiecznego przenoszenia broni, tylko w futerałach lub zasobnikach, obowiązują wskaźniki bezpieczeństwa podczas wyjmowania broni na stanowiskach.
 • Udanie się na wyznaczoną oś strzelecką, obowiązuje ubiór i osprzęt strzelecki oraz maseczka ochronna i rękawiczki.
 • Na wyznaczonej osi zgłaszają przybycie u sędziego/prowadzącego konkurencję, który określa kolejność strzelania oraz miejsce pobytu na osi strzeleckiej, na liście startowej odznacza obecność.
 • Po zakończeniu strzelania konkurencji sędzia podaje przestrzeliny, który wpisuje w metryczkę, wynik w biurze zawodów.
 • Dwa stanowisko strzeleckie w pistolecie i karabinie boczny zapłon wyposażone w lunety i okulary Organizatora.
 • Każdy startujący ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej konkurencji o ile nie czeka na oficjalne zakończenie może odebrać w biurze zawodów certyfikat startu.
 • Wjazd/wejście tylko za zgodą Organizatorów z racji na ograniczoną ilość miejsc – max 80 Uczestników.
 • Prosimy o przestrzeganie w/w regulaminu zawodów, określonych dodatkowych procedur i regulaminu na strzelnicy „Hubertus” i sali strzeleckiej klubu oraz wykonywanie poleceń Sędziego Prowadzącego Strzelanie. Kwestie sporne, protesty oraz uwagi organizacyjne przyjmują i rozpatrują kierownik zawodów z kierownikiem biura obliczeń i przedstawia Sędziemu Głównym zawodów. Osoby nie respektujące w/w regulaminu i procedur, nie posiadające właściwego ubioru w tym okularów i słuchawek ochronnych lub stoperów nie zostaną dopuszczone do startu w konkurencji.

12. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

Oświadczenie startującego ujęte na liście startowej, za osobistym podpisem Startującego.

Startujący oświadcza przez złożenie podpisu na liście startowej oraz metryczce konkurencji , że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez biuro klubu SKS „ Inter-Continental” Piła zgodnie z zapisem w (Dz.U.2018 poz.1000 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. z późn. zmianami) w tym również nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku z danymi osobowymi jak na liście startowej lub metryczce.

 
 

Terminy

 • 2024-03-23 11:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda