Zawody o Odznakę PZSS

Kategoria
Zawody strzeleckie
Dates
2024-06-15 11:00 - 14:00
Miejsce
Strzelnica "HUBERTUS" - 28A, Studzieniec, gmina Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, 64-800
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zdobywanie odznaki strzeleckiej PZSS

Regulamin regionalnych zawodów strzeleckich w dyscyplinach: pistolet i karabin boczny i centralny zapłon oraz strzelba „trap”

Klub zabezpiecza broń w konkurencjach: mały kaliber pistolet i karabin oraz strzelba, pistolet centralny zapłon i karabin centralny zapłon broń własna lub wcześniej pisemnie użyczona.(obowiązuje wpis do rejestru strzelnicy)

 1. Cel zawodów:

 • Zdobywanie odznak strzeleckich PZSS, srebrna i brązowa.(normy w załączeniu) Popularyzacja pilskiego strzelectwa sportowego jako sportu olimpijskiego oraz proobronnego mimo „wykluczenia” przez Radnych Miasta Piły którzy zamknęli i zlikwidowali CSS „Tarcza” Piła bez alternatywy dla strzelców i strzelectwa.
 • Umożliwienie realizacji „Regulaminu Licencyjnego PZSS” oraz zapisu w Ustawie o Broni i Amunicji.
 • Promocja Powiatu Pilskiego oraz Członków Honorowych Klubu wspierających Klub.
 • Kwalifikowane współzawodnictwo w strzelectwie do rocznego rankingu w klubie, pistolet, karabin, strzelba.
 1. Organizatorzy:

 • Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” Piła.
 1. Termin i miejsce zawodów:

 • 15.06.2024 w godz. 11:00 - 14:00 (sobota). Strzelnica „HUBERTUS” Chodzież (obowiązuje regulamin strzelnicy „HUBERTUS” Chodzież).
 1. Plan strzelania:

 • Rozpoczęcie konkurencji zgodnie z terminem określonym podczas zgłaszania się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. po rejestracji oraz opłatach startowego, konkurencję na odznaki zaznaczone.
 • 10:00 -10:45 Sprawy organizacyjne – wiata główna strzelnicy.
 • 11:00 Rozpoczęcie konkurencji na osiach:
  • Pawilon „Bracki” Oś 25 m 3 stanowiska
   tarcza Ps - dokładna: pistolet/rewolwer boczny zapłon kal. 5,6 mm - 10 strz. ocenianych,5 strz. próbne – klejone (postawa stojąc - dozwolone oburącz, na odznakę jednorącz)
  • Oś 50 m – 3 stanowiska
   tarcze Ts 1: karabin boczny zapłon kal. 5,6 mm. –10 strz. ocenianych, dwie tarcze pierwsza 5 strz. próbnych, druga 10 ocenianych (postawa leżąc) lunety na stanowisku.
  • Oś 100 m – 3 stanowiska
   karabin centralny zapłon kal. do 8 mm, dowolne przyrządy celownicze, bez lunet 10 strz. ocenianych, 3 strz. próbne, tarcza Ps-dokładna (postawa stojąc przy słupku)
  • Oś 100 m – karabin „Snajper” centralny zapłon kal. do 8 mm
   dowolne lunety celownicze 10 strz. Ocenianych, bez próbnych, tarcza wojskowa 23 p. (postawa siedząc z podparcia – wg Prowadzącego)
  • Oś „Trap” stanowisko trzecie
   2 rzutki próbne 10 rzutków ocenianych.
  • Oś „Dzik” 3 stanowiska – 25 m
   tarcza Ps – dokładna, pistolet/rewolwer centralny zapłon, 3 strzały próbne tarcza klejona, 10 ocenianych,(postawa stojąca dozwolone oburącz, na odznakę jednorącz)
  • Konkurencje dodatkowe:
   Oś „Zając” 5 strzałów ocenianych w czasie popperów na dystansach 10 -15 -20m.
   Pawilon bracki – st. nr.4 karabin boczny zapłon z lunetą „Snajper” – stojąc 2 tarcze po 5 strz. bez próbnych.
 • Ok.godz.14:00 zakończenie zawodów (w zależności od ilości startujących)
 1. Uczestnictwo – prawo startu w zawodach oraz procedury:

Członkowie Klubu oraz Inni Członkowie PZSS - Wszyscy posiadający licencję PZSS wcześniej zgłoszeni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zgłoszenia startu prosimy przesyłać do godz.20.00 do czwartku w tygodniu przed zawodami. W przypadku nieobecności należy powiadomić organizatorów sms – na nr telefonu lub 534 547 855 .

 • Przybycie do biura zawodów ,rejestracji w konkurencjach zgłoszonych wcześniej, do godz.12.00.
 • Posiadający własną broń lub użyczoną, klub zabezpiecza karabin i pistolet kal.5,6 mm, pistolet centralny zapłon oraz strzelbę do popperów.
 • Brak stawienia się w ustalonym czasie, skutkuje brakiem możliwością startu i zwrotu startowego.
 • Zawodnicy ujęci w zmianach startujących wg zgłoszenia e-mail lub sms po osobistym potwierdzeniu danych na liście startujących oraz w metryczce startu w danej konkurencji, obowiązują metryczki wg PZSS.
 1. Klasyfikacja:

 • Indywidualna: Open.
 1. Nagrody:

 • Puchary za I miejsca w konkurencji, dyplomy do III miejsca w konkurencji lub certyfikat uczestnictwa.
 1. Zgłoszenia:

 • Wcześniej zgłoszeni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgłoszenia startu prosimy przesyłać do godz. 20:00 do czwartku w tygodniu przed zawodami, w przypadku nieobecności należy powiadomić Organizatorów zawodów sms – na nr telefonu 667 984 864 lub 534 547 855,
 • UWAGA! Istnieje możliwość startu w dodatkowych konkurencjach – poza wstępnie zgłoszoną konkurencją przy zgłoszeniu się w dniu zawodów do godz.12.00 w biurze zawodów.
 • ILOŚĆ STARTUJĄCYCH OGRANICZONA – DO 60 ZAWODNIKÓW
 1. Koszty uczestnictwa:

 • Koszty odznaki i legitymacji PZSS dla Członków Klubu pokrywa klub. Startujący z poza Klubu ponoszą koszt odznaki 15 zł.
 • Członkowie klubu startujący z własną bronią i amunicją – strzelba/trap 60,00 zł (w tym rzutki), poppery 40,00 zł, kulowe: pistolet , karabin boczny zapłon i centralny zapłon 40,00 zł.
 • Startujący z broni i amunicji „organizatora” ponoszą koszty zużytej amunicji wg kalkulacji "po kosztach”.
 • Członkowie Honorowi Klubu opłata 50% kosztów startowego + koszty amunicji przy broni i amunicji organizatora.

Prosimy by Startujący w konkurencjach kulowych posiadali własne lunety obserwacyjne, by je zakupić nie potrzeba promesy, luneta jest indywidualnym wyposażeniem strzelca – „dopasowana do oka”.

Kontrola broni i amunicji przed zawodami oraz wyrywkowo na stanowisku przez Kierownika zawodów.

 1. Inne procedury:

 • Wjazd/wejście na strzelnicą zgodnie z regulaminem strzelnicy, na osiach obowiązują zalecenia Sędziego Prowadzącego Strzelanie.
 • Ustawianie samochodu w wyznaczonej strefie, przodem do drogi wyjazdowej bez blokowania głównej trasy.
 • Potwierdzenie przybycia w biurze zawodów - podchodzenie pojedynczo do funkcyjnych zawodów, podpisaniu listy startowej z wpisem: że stan zdrowia umożliwia start w zawodach, opłata startowego, pobranie metryczki zgłoszonej konkurencji, wpisać numery wnoszonej broni z nr. książeczki posiadacza broni (wymogi ustawy o broni i amunicji).
 • Przestrzegania zasad bezpiecznego przenoszenia broni, tylko w futerałach lub zasobnikach, obowiązują wskaźniki bezpieczeństwa podczas wyjmowania broni na stanowiskach.
 • Udanie się na wyznaczoną oś strzelecką, obowiązuje ubiór i osprzęt strzelecki.
 • Na wyznaczonej osi zgłaszają przybycie u sędziego/prowadzącego konkurencję, który określa kolejność strzelania oraz miejsce pobytu na osi strzeleckiej, na liście startowej odznacza obecność.
 • Po zakończeniu strzelania konkurencji sędzia podaje przestrzeliny, który wpisuje w metryczkę, wynik w biurze zawodów na tablicy ogłoszeń.
 • Trzy stanowisko strzeleckie w karabinie boczny zapłon wyposażone w lunety, 4 karabin „snajper” – z lunetą.
 • Każdy startujący ok.15 minut po zakończeniu ostatniej konkurencji o ile nie czeka na oficjalne zakończenie może odebrać w biurze zawodów certyfikat startu, Organizatorzy zapewniają napoje oraz „ smaczną kanapkę”.
 • Wjazd/wejście tylko za zgodą Organizatorów z racji na ograniczoną ilość miejsc – max 60 Uczestników.
 • Prosimy o przestrzeganie w/w regulaminu zawodów, określonych dodatkowych procedur i regulaminu na strzelnicy „Hubertus”, wykonywanie poleceń Sędziego Prowadzącego Strzelanie.

Kwestie sporne: protesty oraz uwagi organizacyjne przyjmują i rozpatrują Funkcyjni biura zawodów.
Osoby nie respektujące w/w regulaminu i procedur, nie posiadające właściwego ubioru w tym okularów i słuchawek ochronnych lub stoperów nie zostaną dopuszczone do startu w konkurencji.

Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany w regulaminie zawodów z informacją o zmianie konkurencji lub godz. w dniu zawodów w tym zależności od warunków atmosferycznych.

UWAGA:Członkowie klubu którzy występują o wydanie nowej licencji na rok 2024 a nie mają startów mogą podczas zawodów zaliczyć starty poprzez „sprawdzian licencyjny” z niezaliczonych konkurencji, prosimy o rejestrację - kontakt z Panią Dyr. Biura Klubu Tel. 667 984 864 email:ks- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie do środy przed zawodami.

Podczas zawodów egzamin praktyczny Osób biorących udział w kursie „Prowadzący Strzelanie”.

Zapis na metryczce oraz liście startowej: Oświadczenie startującego ujęte na liście startowej, za osobistym podpisem Startującego. Startujący oświadcza poprzez podpis na liście startowej oraz metryczce, że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez biuro klubu SKS „Inter-Continental” Piła zgodnie z zapisem w (Dz.U.2018 poz.1000 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ) w tym również nieodpłatne jego wizerunku z danymi osobowymi jak na liście startowej lub metryczce.

 1. Normy na odznaki strzeleckie srebrna brązowa

 • Kbks 10 strzałów / 50 m 70 pkt 60 pkt
 • Kpn 10 strzałów / 10 m 70 pkt 60 pkt
 • Ppn 10 strzałów / 10 m 65 pkt 60 pkt
 • Ps 10 strzałów / 25 m 65 pkt 60 pkt
 • Pcz 10 strzałów / 25 m 65 pkt 60 pkt
 • „Trap” 10 rzutków st.3 5 trafień 4 trafienia
 
 

Terminy

 • 2024-06-15 11:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda